Poster Bildiri Sahiplerinin Dikkatine

Konferans programı belli oldu

Konferans Programı

14 KASIM 2014 (1.Gün)

07:30-09:00 Kayıt
09:00-13:00 Sabah Çalıştayları
Çalıştay 1: Svein Eikeseth
  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Ayrık Denemelerle ve Doğal Öğretim
Çalıştay 2: Helen Tager-Flusberg
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Dil ve İletişim
Çalıştay 3: Henry Roane
  Kendine Zarar Verici Davranışlarda Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar
Çalıştay 4: Bridget A. Taylor
  Otizmli Çocuklarda Ortak Dikkat ve Karşılıklı Sosyal Dil Becerilerinin Geliştirilmesi
Çalıştay 5: Peter Gerhardt
  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Cinsellik Öğretimi
13:00-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-18:00 Öğleden Sonra Çalıştayları
Çalıştay 6: William L. Heward
  Okul Dönemindeki Otizmli Çocukların Normal Sınıflarda Başarılı Olabilmelerine Yardımcı Olma
Çalıştay 7: Linda A. LeBlanc
  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Dil Becerilerinin Öğretiminde Bilimsel Dayanaklı Doğal Öğretim Yöntemleri
Çalıştay 8: James E. Carr
  Sosyal Pekiştirmeye Dayalı Olarak Süregelen Sorun Davranışlarda İşleve-Dayalı Müdahalelerin Seçimi 
Çalıştay 9: Connie Kasari
  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Oyun Becerilerinin Öğretimi ve Genellenmesinin Sağlanması
Çalıştay 10: Nahit M. Mukaddes
  Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısında Psikiyatrik Değerlendirme ve İzleme

15 KASIM 2014 (2.Gün)

07:30-09:00 Kayıt
09:00-09:50 Açılış
09:50-10:40 Nahit M. Mukaddes
  Otizm Spektrum Bozuklukları
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:50 Helen Tager-Flusberg
  Otizm Spektrum Bozukluğu Riski Taşıyan Bebeklerle İlgili Araştırmalar
11:50-12:40 Svein Eikeseth
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Müdahale: Tarihçe, Müdahale Yaklaşımları ve Seçim Kararları
12:40-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-14:50 Henry Roane
  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sorun Davranışlarını Önleme ve Yönetmeye İlişkin Yaklaşımlar
14:50-15:40 Bridget A. Taylor
  Otizmli Çocuklara Gözleyerek Öğrenme Dağarcığı Geliştirmeyi Öğretme
15:40-16:00 Kahve Molası
16:00-16:50 Yankı Yazgan
  Otizmde Yerleşik Bir Tıbbi Tedavi Gelişimi Nasıl Olabilir? Yerleşik ve Alternatif Tedavilerin Karşılaştırılması İçin Kanıta Dayalı Tıp Yöntemleri
16:50-17:40  Uzmanlarla Tanışma
17:40-20:00  Poster Oturumu

16 KASIM 2014 (3.Gün)

07:30-09:00 Kayıt
09:00-09:50 Joachim Hallmayer
  Otizmin Genetiği
09:50-10:40 Andy Shih
  Küresel Otizm Halk Sağlığı Girişimi: Katılımcı Araştırma, Bilim ve Hak Savunuculuğunun Entegrasyonu
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:50 Connie Kasari
  Otizmli Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Okul Programlarında Akran Etkileşimini Arttırma
11:50-12:40 Peter Gerhardt
  Uyumsal Davranışlar ve Otizm Spektrum Bozukluğu-Yaşam, Güvenlik, Bağımsızlık ve Yeterlik
12:40-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-14:50 William L. Heward
  Otizmli Çocuklar Açısından Özel Eğitim Öğretmenleri ve Davranış Analistlerinin Rol ve Sorumlulukları
14:50-15:40 James E. Carr
  Davranış Analizi Uygulamacılarının Sertifikalandırılması
15:40-16:00 Kahve Arası
16:00-16:50 Linda A. Leblanc
  Otizm Spektrumu Bozukluğu Olan Bireylere Müdahale ve Personel Yetiştirmede Teknoloji Kullanımı
16:50-17:40  Uzmanlarla Tanışma
17:40-20:00  Poster Oturumu