Poster Bildiri Sahiplerinin Dikkatine

Konferans programı belli oldu

Dr. Connie Kasari

California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)

ABD

Dr. Connie Kasari, UCLA İnsan Gelişimi ve Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Psikiatri bölümünde de görev yapmaktadır. HRSA tarafından desteklenen Davranışsal Sağlık için Otizme Müdahale Araştırma Ağı ve sözel becerileri sınırlı otizm spektrum bozukluğu olan okul çağındaki çocuklara yönelik müdahaleleri ele alan ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Otizm Mükemmeliyet Merkezi Ağı’nde yürütülen çalışmalarda yürütücüdür. Aynı zamanda yürütmekte olduğu araştırma projeleri arasında Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Autism Speaks tarafından desteklenen erken müdahale ve okulöncesi dönem çocuklara yönelik çalışmalar da vardır. Doktora derecesini  Kuzey Carolina Üniversitesi’nden almıştır ve UCLA’da Nöropsikiyatri Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. 1990 yılından beri UCLA’da lisans ve lisansüstü düzeyde dersler okutmaktadır ve 40’tan fazla doktora öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. UCLA’daki Otizm Araştırmaları ve Tedavi Merkezi’nin kurucu üyesidir. Araştırma ilgi alanları arasında risk taşıyan bebekler, okulöncesi dönem otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken sosyal iletişim becerilerinin ve okul çağı çocukları arasında akran ilişkilerinin gelişimine yönelik uygulamalar geliştirmek yer almaktadır. Autism Speaks Vakfı’nın danışma kurulu üyesidir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde öğretim elemanlarına ve uygulamacılara yönelik düzenli olarak sunumlar yapmaktadır.