Poster Bildiri Sahiplerinin Dikkatine

Konferans programı belli oldu

Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

İstanbul Ergen ve Çocuk Psikiyatri Enstitüsü

Türkiye

Dr. Nahit Motavalli Mukaddes çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristidir. 1994-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu fakültede ders okutmak, araştırma yapmak ve yönetsel görevlerde bulunmak gibi pek çok görev üstlenmiştir. Halihazırda İstanbul Çocuk ve Ergen Psikiyatri Enstitüsü’nde akademik ve klinik çalışmalarını yürütmektedir. Temel araştırma ve uygulama ilgi alanları dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluk ve otizm spektrum bozukluğudur. Ulusal ve uluslararası dergilerde yaklaşık 100 adet makalesi vardır. Sağaltım ve yönetim programlarında kapsamlı ve psikofarmakoloji ve pskikoterapi-psikoeğitimin her ikisini de kapsayan eklektik bir program uygulamaktadır. Dolayısıyla, psikolog, eğitimci ve dil ve konuşma terapisti gibi farklı alan uzmanlarıyla yakın işbirliği içindedir.