Poster Bildiri Sahiplerinin Dikkatine

Konferans programı belli oldu

Dr. Svein Eikeseth

Oslo ve Akershus Üniversitesi

Norveç

Dr. Eikeseth Norveç’te Oslo ve Akershus Üniversitesi’nde davranış bilimleri bölümünde psikoloji bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca, İngiltere’de Genç Otizm Projesi’nin uygulama ve araştırma müdürü ve İsveç Stokholm’de Banyan Merkezi müdürüdür. Dr. Eikeseth 1991 yılında Dr. Donald M. Baer’in danışmanlığında Kansas Üniversitesi’nde gelişim ve çocuk psikolojisi alanında doktora derecesini almıştır. Aynı zamanda Dr. Eikeseth, Dr. O. Ivar Lovaas’ın danışmanlığında UCLA Çocuklara Davranışsal Müdahale Kliniği’nde doktora öncesi ve sonrası araştırma çalışmalarını yürütmüştür. Norveç’e döndüğünde Oslo Üniversitesi’nde klinik eğitimi almış ve klinik psikolog sertifikası almıştır. Otizm, gelişimsel yetersizlikler ve uygulamalı davranış analizi konularında araştırma makaleleri ve kitaplar yayımlamıştır.